Tisdag 10.12.2013, kl 9-15 i Vasa övningsskolas gymnasium, auditoriet

Föreläsare är Olle Östman, addiktolog och jobbar på Korpbergets ungdomsbehandling, Korpnästet. Olle har egen erfarenhet av spelmissbruk och är spelfri sedan 12 år.

 

 

 

 

 

 

 Missbrukarens väg mot tillfrisknanade

avgiftsfri föreläsningsserie i samarbete med Korpberget Behandlingscenter och FUN

tisdag 17.9.2013, kl 9-15,   Gloria, Hovr espl 13

Föreläsare är Helena Fjellström och Linda Norgren

 

 

 

Kriminell livsstil och kopplingen till droger och beroende

utbildningsdag tisdag 13 november 2012, på Vasa stdsbibliotek

Föreläsare Bosse Johansson, själv med erfarenhet av missbruk och kriminalitet, nu VD för Korpberget Behandlingscenter, Sveriges äldsta, grundat 1981 av Torbjörn och Helena Fjällström.

 

 

Avgiftsfri utbildningsdag för alla som kommer i kontakt med missbruk

Tisdag 29 november, kl 9-15, Silveria, auditoriet, Krutkällarvägen 4

 

Föreläsare är Torbjörn Fjellström, fil.lic., psykolog och terapeut, alkohol och drogbehandlare, handledare och rektor vid FUN (fria institutet i norden), som utbildar addiktologer, (addiktologi är läran om besatthet och problemets lösning). Tillsammans med sin hustru Helena Fjellström startade han  Korpberget Behandlingscenter (1981). Torbjörn är författare till böckerna, Kärlekens dysberoende och Addiktologi, läran om bindningar.

Nedan kan du printa ut programmet

 

Läs mera, klicka här

Kategorier: Aktuellt