Drogfri Ungdom r.f.

Verksamhetsledare

Eivor Hedman

eivor.hedman@drogfriungdom.fi
Tel. 050-364 4666


Drogfriungdom r.f.
Hagnäsvägen 626
66580 Kuni

Ordförande

Anna Nygård-Juslin

Tel. 040-7087145
anna.nygard-juslin@drogfriungdom.fi

Medlemmar

Charlotta Österholm
Marina Granholm

Suppleanter

Tanja Hinds
Sara Björses

Take Care handledare, 2022-2023

Anna Nygård-Juslin, utvecklingspsykolog
Erika Backman, utvecklingspsykolog

FO-NUMMER: 0924252-4