Drogfri Ungdom r.f.

Verksamhetsledare

Eivor Hedman
Tel. 050-364 4666
Drogfriungdom r.f.
Hagnäsvägen 626
66580 Kuni

Ordförande

Anna Nygård-Juslin

Medlemmar

Charlotta Österholm
Marina Granholm

Suppleanter

Tanja Hinds
Sara Björses

Take Care handledare, 2021-2022

Anna Nygård-Juslin, utvecklingspsykolog
Erika Backman, utvecklingspsykolog

FO-NUMMER: 0924252-4