Kontaktuppgifter

Verksamhetsledare

Eivor Hedman
Tel. 050-364 4666
Drogfriungdom r.f.
Hagnäsvägen 626
66580 Kuni

  Styrelse

Ordförande

Anna Nygård-Juslin

Medlemmar

Charlotta Österlund
Marina Björklund

Suppleanter

Tanja Hinds
Sara Björses