Föreläsning: Från beroende till behandlare

Varm välkommen med på en innehållsrik förmiddag 31.10. Du får möta Lasse Karlsson och David Obrovac från behandlingscentret Korpberget i Sverige.

Flyer med information

Vad: Föreläsningsförmiddag med Lasse Karlsson och David Obrovac från behandlingscentret Korberget i Sverige. 

När: Tisdag 31.10.2023 klockan 9-12.

Var: Korsholmssalen i Korsholms vuxeninstitut, Skolvägen 1, 65610 Korsholm.

Anmälan: Senast 25.10 till rusmedelsforebyggande@korsholm.fi