Take Care

Take Care

Take Care verksamheten  är riktat till sjätteklassister och består av 2 träffar. Tanken med Take Care är att eleverna ska få kunskap och verktyg de kan använda  i vardagen och ta med sig till högstadiet.

Under första träffen berör vi teman gällande självkänsla, självförtroende och egna resurser. Under andra träffen berör vi känslor och tankar och hur man kan hantera dessa.