Take Care

Övergången från lågstadiet till högstadiet innebär många förändringar och även en del funderingar hos eleven. Take care är verksamhet riktad till sjätteklassister med fokus på kunskap och verktyg som eleverna har nytta av i vardagen och i övergången till högstadiet. 

Take care består av två workshops som leds av utbildade ledare. Vi går igenom centrala teman för eleverna, t.ex. självkänsla, grupptryck, känslor, och workshopparna hålls i den egna klassen. Genom interaktiva övningar och korta föreläsningar får eleverna kunskap om hur de kan hantera situationer som kan uppstå i deras vardag. Vanligtvis erbjuds den ena workshoppen under höstterminen och den andra under vårterminen. Detta erbjuder eleven tid att reflektera och ta till sig informationen mellan workshopparna.

Workshop del 1: Självkänsla och självförtroende

Att ha en god självkänsla och självförtroende är viktiga komponenter för att må bra och känna sig trygg i sig själv. Därför är det viktigt att vi pratar om dessa begrepp och känner till vad de betyder och innebär. 

Under den första workshoppen går vi igenom vad självkänsla och självförtroende betyder, hur man kan påverka sin egna självkänsla och reflekterar i grupp kring begreppen. Workshop 1 består av gruppövningar och individuella övningar.

Workshop del 2: Tankar och känslor

Tankar och känslor har vi alla, men alla tankar och känslor är inte så lätta att prata om. Finns det rätt eller fel tankar, har du någon att prata med om dina känslor? Att förstå hur tankar och känslor fungerar kan göra det lättare att förstå oss själva. 

Under den andra workshoppen behandlar vi temat tankar och känslor. Genom interaktiva övningar får eleverna verktyg hur de kan hantera sina egna tankar och känslor.

”Man lärde sig nya saker och man fick göra bra uppgifter” – Elev

”Att vi fick göra olika övningar och fundera tillsammans” – Elev