Hem

Föreningen Drogfri Ungdom registrerades år 1989.  Drogfri Ungdom är verksam i Vasa.

Verksamhetens mål är att minska mobbning, vandalisering, kriminalitet och ett tidigt bruk av tobak och alkohol. Vi vill minska utsatthet och ensamhet för alla barn och ge dem möjlighet att umgås i en trygg miljö där man kan känna samhörighet. Läs mer om vår verksamhet här.