Styrelse

Drogfri Ungdom r.f. styrelse 2023

Ordförande

Anna Nygård-Juslin

anna.nygard-juslin@drogfriungdom.fi

+358 40 192 11 51

 

Medlemmar

Charlotta Österholm
Marina Granholm

Suppleanter

Tanja Sandbrant
Sara Björses