Take Care

Övergången från lågstadiet till högstadiet innebär många olika förändringar för en elev. Take Care riktar sig till sjätteklassister och verksamheten har fokus på kunskap och verktyg som eleven har nytta av i sin vardagen och i övergången från lågstadiet till högstadiet.

Take Care består av två workshops som leds av utbildade ledare. Verksamheten baserar sig på centrala teman för eleverna, som till exempel självkänsla, grupptryck, känslor.  Workshopparna hålls i den egna klassen och lärare samt övrig personal deltar i workshoppen. Genom interaktiva övningar och korta föreläsningar får eleverna kunskap och verktyg för hur de kan hantera situationer som kan uppstå i deras vardag. Vanligtvis erbjuds den ena workshoppen under höstterminen och den andra under vårterminen. Detta erbjuder eleven tid att reflektera och ta till sig informationen mellan workshopparna.

Verksamheten är gratis för skolor. Läsåret 2023-2024 får sjätteklassister i Vasa och Korsholms kommun Take Care programmet. Ta kontakt med oss om din skola är intresserad av Take Care.

Workshop del 1: Självkänsla och självförtroende

Att ha en god självkänsla och självförtroende är viktiga komponenter för att må bra och känna sig trygg i sig själv. Därför är det viktigt att vi pratar om dessa begrepp och känner till vad de betyder och innebär.

Under den första workshoppen går vi igenom vad självkänsla och självförtroende betyder, hur man kan påverka sin egna självkänsla och reflekterar i grupp kring begreppen. Workshop 1 består av gruppövningar och individuella övningar.

Workshop del 2: Tankar och känslor

Tankar och känslor har vi alla, men alla tankar och känslor är inte så lätta att prata om. Finns det rätt eller fel tankar, har du någon att prata med om dina känslor? Att förstå hur tankar och känslor fungerar kan göra det lättare att förstå oss själva och andra. Därför är det viktigt att prata om tankar och känslor.

Under den andra workshoppen behandlar vi temat tankar och känslor. Genom interaktiva övningar får eleverna verktyg hur de kan hantera sina egna tankar och känslor.


Bild av Tanja

Handledare

Tanja Jakobsson

tanja.jakobsson@drogfriungdom.fi

Bild av Sofie Nyman

Handledare

Sofie Nyman