Bidragsgivare

Bidragsgivare år 2023:

Viktor Ollqvists Stiftelse

Aktiastiftelsen i Vasa

Aktiastiftelserna i Österbotten

SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf)

SOB (Svenska Odlingens Befrämjare)

Kvevlax Sparbank

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)