Bidragsgivare

Bidragsgivare år 2021:

Viktor Ollqvists Stiftelse

Aktiastiftelsen i Vasa

Aktiastiftelserna i Österbotten

SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf)

SOB (Svenska Odlingens Befrämjare)

Kvevlax Sparbank