Bidragsgivare

Bidragsgivare år 2023:

Viktor Ollqvists Stiftelse

Aktiastiftelserna i Vasa, Korsholm, Malax, Vörå, Oravais, Solf-Sundom, Vallgrund, Jakobstadsnejden, Karlebynejden och Pörtom.

SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf)

SOB (Svenska Odlingens Befrämjare)

Kvevlax Sparbank

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)