Bidragsgivare

Viktor Ollqvists Stiftelse
Aktiastiftelsen i Vasa
Aktiastiftelserna i Österbotten
SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf)
Vasa stad
SOB (Svenska Odlingens Befrämjare)
Kvevlax Sparbank