Care Together

Vår vision är att unga skall ha verktyg och redskap för att hantera framtiden. Långvarig stress, sömnproblem, känslomässiga utmaningar, ångest och negativa tankar påverkar livskvaliteten. Vi har en övertygelse om att kunskap kan motivera till förändring och stärka självbilden. Alla förtjänar en meningsfull vardag.

Vi erbjuder:

  • Föreläsningar och workshops i skolan
  • Gruppverksamhet
  • Samtal och rådgivning
  • Kunskapsspridning via sociala medier

Vår verksamhetsmodell:

Illustrationer av Care Togethers verksamhet

Vi riktar oss till unga i åldern 16–20 år i Österbotten.

Ta gärna kontakt med oss om du vill vara med och påverka eller delta i verksamhet. Du kan också ta kontakt ifall du känner att du vill prata med någon av oss.

Tillsammans bryr vi oss – Care Together

 


Fotografi på Erika Backman Fotografi på Anna Nygård-Juslin
Projektledare Projektkoordinator

Erika Backman

erika.backman@drogfriungdom.fi

+358 40 192 1150

Anna Nygård-Juslin

anna.nygard-juslin@drogfriungdom.fi

+358 40 192 1151

 

 

 


Instagram logoTiktok logo

 

 

Du hittar Care Together på Instagram och Tiktok under namnet @caretogetherosterbotten

 

Projekttid: 2023-2025

Verksamhetsområde: Österbotten

Finansiär: STEA