Aktuellt

2022

Take Care

Träffar åk 6 under våren 2022 med temat Självkänsla och Tankar & Känslor

Vasa
Vikinga Skola 
Gerby Skola
Sundom Skola 
Haga Skola 

Korsholm
Replot-Björkö skola
Solf skola
Tölby-Vikby skola
Helsingby skola
Norra Korsholm
Kvevlax lärcenter
Vallgrund skola

Korsnäs
Molpe Skola 

2021

Take Care

Träffar åk 6 under hösten 2021 med temat Självkänsla

Vikinga Skola 15.10
Gerby Skola 29.10
Sundom Skola 12.11
Haga Skola 18.11
Molpe Skola december