Aktuellt

Aktuellt

2023

Take Care

Träffar åk 6 under våren 2023 med temat Självkänsla och Tankar & Känslor

Vasa
Vikinga Skola
Gerby Skola
Sundom Skola
Haga Skola

Korsholm
Replot-Björkö skola
Solf skola
Norra Korsholm
Kvevlax lärcenter