Verksamhet

Drogfri ungdom r.f. ordnar verksamhet riktad till ungdomar som är främjande av den psykiska hälsan och förebygger psykisk ohälsa. Genom denna verksamhet vill vi minska mobbning, vandalisering, kriminalitet och ett tidigt bruk av tobak och alkohol.

Take Care

Take Care riktar sig till lågstadieskolor. Läs mer om verksamheten.

RennoX är en må-bra kurs riktad till 16-19 åringar. Läs mer om kursen.

RennoX

Skolningar

Vi ordnar skolningar och föreläsningar. Läs mer om vårt utbud.