Verksamhet

Drogfri Ungdom ordnar verksamhet riktad till barn och unga som är främjande av den psykiska hälsan och förebygger psykisk ohälsa. Genom verksamheten vill vi minska mobbning, vandalisering, kriminalitet och ett tidigt bruk av tobak och alkohol.

Care Together

Care Together riktar sig till unga i åldern 16-20. Läs mer om verksamheten här.

Take Care

Take Care riktar sig till lågstadieskolor. Läs mer om verksamheten här.

Skolningar

Vi ordnar skolningar och föreläsningar. Läs mer om vårt utbud här.