Föreläsning: Från beroende till behandlare

Varm välkommen med på en innehållsrik förmiddag 31.10. Du får möta Lasse Karlsson och David Obrovac från behandlingscentret Korpberget i Sverige.

Flyer med information

Vad: Föreläsningsförmiddag med Lasse Karlsson och David Obrovac från behandlingscentret Korberget i Sverige. 

När: Tisdag 31.10.2023 klockan 9-12.

Var: Korsholmssalen i Korsholms vuxeninstitut, Skolvägen 1, 65610 Korsholm.

Anmälan: Senast 25.10 till rusmedelsforebyggande@korsholm.fi

Jee håsåt? Grupp i Närpes med start 21.9

Gruppverksamhet flyer Närpes

Nu ordnas en Care Together grupp, där vi tillsammans funderar på frågor som berör vardagen och vårt mående. Vi som drar gruppen är Erika och Anna. Under träffarna får vi ny kunskap och nya verktyg, i bl.a. känslohantering, stress, återhämtning och tidsanvändning.

Vi ses torsdagar klockan 18-19:30. Första träffen är 21.9 och sista träffen är 30.11. Träffarna hålls vid Café Albert i Närpes.

 

Gruppen är för dig i åldern 16-20. De 8 första ryms med! Anmäl dig före 15.9.

Du anmäler dig genom att ringa eller höra av dig via WhatsApp till:

Erika 040 192 1150

Anna 040 192 1151

Hu har du de? Grupp i Vasa med start 14.11

 

Gruppverksamhet flyer Vasa

Nu ordnas en Care Together grupp, där vi tillsammans funderar på frågor som berör vardagen och vårt mående. Vi som drar gruppen är Erika och Anna. Under träffarna får vi ny kunskap och nya verktyg, i bl.a. känslohantering, stress, återhämtning och tidsanvändning.

Vi träffas en gång i veckan totalt 10 gånger. Vi ses tisdagar klockan 18-19:30. Första träffen är 14.11 och sista träffen är 6.2.2024 (paus vecka 51, 52 och 1).

Träffarna hålls vid Care Together på Hovrättsesplanaden 3 i Vasa.

 

Gruppen är för dig i åldern 16-20. De 8 första ryms med! Anmäl dig före 10.11.

Du anmäler dig genom att ringa eller höra av dig via WhatsApp till:

Erika 040 192 1150

Anna 040 192 1151

Föreläsningsturné – Mitt missbruk 2023

Under vecka 44 (30.10-3.11.2023) besöker David och Lasse från Korpbergets behandlingscenter gymnasier i Österbotten.

De håller föreläsningar för studeranden och utbildningar för skolpersonal.

Under vecka 44 (30.10-3.11.2023) besöker David och Lasse från Korpbergets behandlingscenter gymnasier i Österbotten.

De håller föreläsningar för studeranden och utbildningar för skolpersonal.