Take Care besöker lågstadieskolor i Vasa och Korsholm

Läsåret 2023-2024 besöker Take Care sjätteklassiterna i Haga skola, Sundom skola, Vikinga skola och Gerby skola.

I Korsholms kommun får sjätteklassisterna i Solf skola, Norra Korsholms skola, Replot-Björkö skola, Smedsby skola och Kvevlax lärcenter ta del av Take Care programmet. De sammanslagna klasserna på åk 5-6 i Tölby-Vikby skola, Helsingby skola och Norra Vallgrunds skola får också ta del av Take Care. 

Du kan läsa mera om Take Care programmet här.

Care Together besöker gymnasier och yrkesskolor i Österbotten

Under hösten 2023 besöker Care Together följande läroinstanser:
Kristinestads gymnasium
Närpes gymnasium
Yrkesakademin i Närpes
Petalax gymnasium
Vasa gymnasium
Vasa Övningsskolas gymnasium
Korsholms gymnasium
Yrkesakademin i Vasa
Vamia

Våren 2024 besöker Care Together:
Vörå samgymnasium
Topelius gymnasiet (Nykarleby)
Pedersöre gymnasium
Jakobstads gymnasium
Optima i Jakobstad
Yrkesakademin i Jakobstad och Bennäs
Kronoby gymnasium